Medlemsavgiften för 2020

Redan nu kan du/ni betala in medlemsavgiften för 2020. Det kostar som vanligt 200 kr för medlem och 50 kr extra per familjemedlem. Inbetalningen ska vara gjord innan årsmötet i februari 2020. Bankgiro 580-6906. Betala INTE på plusgirot i Nordea (Glöm inte att skriva ditt namn eller medlemsnummer som avsändare så vi vet vem som betalat).
Klubben kommer inte att skicka ut inbetalningskort.

Utskick för Januari hittar du här

Posted in: