MHRF
Remiss om tekniska krav på motorcyklar
MHRF har fått en remiss från Transportstyrelsen om nya bestämmelser om tekniska krav för motorcyklar. Reglerna ska tillämpas vid registrerings- och kontrollbesiktning samt vid Polisens vägkantskontroller. Kraven gäller både nya och begagnade motorcyklar men MHRF koncentrerar sig i svaret på motorcyklar äldre än 2003. MHRF har också deltagit med synpunkter under processen som pågått sedan 2017.

Läs hela utskicket här