MHRF
Varning för falskt brev rörande erbjudande kring Albinsson & Sjöbergs mässor
Tack vare Corvair Club Sweden har MHRF och mässarrangören uppmärksammats på att det just nu skickas ut brev från Österrike med ett erbjudande med referens till Albinsson & Sjöberg. Det framförs att man bara behöver kontrollera vissa uppgifter rörande klubben och sen skicka tillbaka bilagan i ett svarskuvert med adress i Tyskland. Dock verkar detta sedan innebära att man binder sig till ett flerårigt avtal till hög kostnad. Vi vill därför varna våra medlemsklubbar och uppmana till att inte göra något om ni får detta brev.

Läs mer här