Årsmöte2021/Påminnelse

Styrelsen har beslutat att årsmötet ska genomföras via så kallad poströstning. Med utskicket i mars fick ni alla handlingar som årsmötet innehåller såsom budgetutfall, verksamhetsberättelse, dagordning årsmöte med val av olika poster/styrelseuppdrag,...

Utskick januari

Årsmöte 2021 Styrelsen måste skjuta fram årsmötet och vi återkommer i februari 2021 med mer information. Endast de som har betalt medlemsavgiften för 2021 får närvara.

Utskick december

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2021 Dags att betala medlemsavgiften för 2021. Den ska vara betald senast 10 februari 2021. Inbetalning ska ske på klubbens bankgiro nr 580-6906. Medlemsavgiften är 200 kr och 50 kr per familjemedlem. (Glöm inte att skriva ditt/ert namn eller...

Bilder från förr

Det har varit ett tokigt år. Vi har inte träffats i klubben på hela året. Då får man minnas detta i stället.

Utskick november

Dagligbilsrallyt arrangerades lördagen den 10 oktober med start och mål vid Bälinge bygdegård. Banans längd var ca 43 km mestadels på asfaltsväg. Det kom 46 personer som deltog i rallyt. Vi hade tur med vädret och först när alla var i mål och prisutdelningen klar,...