MHRF info

MHRF info Naturvårdsverkets vägledning är av stor betydelse eftersom såväl Tullverket som länsstyrelserna följer den i sin handläggning i import-och exportärenden av entusiastfordon. Efter möte med MHRF sker en översyn av denna. Läs hela informationen i: Utskick...

Utskick Juni

På grund av att vi inte kan genomföra marknaden 2020 och 2021 blir vi tvungna att höja årsavgiften med 50 kronor från 2022. Vi hoppas att marknaden kan genomföras 2022 och att så många som möjligt av våra medlemmar och kanske anhöriga/vänner/bekanta kan hjälpa till....

Årsmöte2021/Påminnelse

Styrelsen har beslutat att årsmötet ska genomföras via så kallad poströstning. Med utskicket i mars fick ni alla handlingar som årsmötet innehåller såsom budgetutfall, verksamhetsberättelse, dagordning årsmöte med val av olika poster/styrelseuppdrag,...

Utskick januari

Årsmöte 2021 Styrelsen måste skjuta fram årsmötet och vi återkommer i februari 2021 med mer information. Endast de som har betalt medlemsavgiften för 2021 får närvara.

Utskick december

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2021 Dags att betala medlemsavgiften för 2021. Den ska vara betald senast 10 februari 2021. Inbetalning ska ske på klubbens bankgiro nr 580-6906. Medlemsavgiften är 200 kr och 50 kr per familjemedlem. (Glöm inte att skriva ditt/ert namn eller...

Bilder från förr

Det har varit ett tokigt år. Vi har inte träffats i klubben på hela året. Då får man minnas detta i stället.