Försäkring/besiktningsmän

Försäkringsansvarig/besiktningsman 

Besiktningsmän

Anders Ericsson
Box 6
195 21 Märsta
08-59036036 070-5764914
E-post: Anders Ericsson

Lars-Åke Karlsson
Enevadsvägen 3
753 50 Uppsala
070-6598087
E-post: Lars-Åke Karlsson