MEDLEMSAVGIFT FÖR 2021
Dags att betala medlemsavgiften för 2021. Den ska vara betald senast 10 februari 2021. Inbetalning ska ske på klubbens bankgiro nr 580-6906. Medlemsavgiften är 200 kr och 50 kr per familjemedlem. (Glöm inte att skriva ditt/ert namn eller medlemsnummer som avsändare så vi vet vem som betalat).
Klubben kommer inte att skicka ut inbetalningskort.

Utskick