Påminnelse om medlemsavgiften.

Om du/ni inte betalat medlemsavgiften vänligen gör det omgående. Bankgiro 580-6906.

Här finns även information om Årsmötet

Läs hela utskicket här