Kalender

Anmälan sker per post eller helst e-post. Se bifogad handling.
Betalning ska ske på bankgiro 580-6906 (Upplands fordonshistoriker) och vara synligt på kontot senast 17 maj 2019.

Upplandsrundan 2019 anmälan (World-dokument)

Upplandsrundan 2019 anmälan (Pdf-fil)