Medlemsavgift för FÖR 2024
Dags att betala medlemsavgiften för 2024. Den ska vara betald senast 14 februari 2024.
Inbetalning ska ske på klubbens bankgiro nr 580-6906. Medlemsavgiften är 300 kr och 50
kr per tillkommande familjemedlem.
(Glöm inte att skriva ditt/ert namn eller medlemsnummer som avsändare så vi vet vem som
betalat).
Klubben kommer inte att skicka ut inbetalningskort.
De som inte har betalat senast den 1 mars 2024 kommer att styrkas som medlem i klubben
och i MAWIK-systemet.
Om du har en MHRF-försäkring och inte har betalat medlemsavgiften senast 1 mars 2024
upphör din försäkring att gälla.
Medlem som inte betalat senast 14 februari 2024 får inte rösta på klubbens årsmöte.

Läs hela utskicket här