Historik

En kort sammanställning och historik om klubben
under de första 30 åren.

Klubben bildades av ett tiotal Upplänningar en höstkväll 1976 på Svista Motell. Med  på denna första träff var bland annat Kurt Andersson, Felix Ankarman, Anders Nilsson, Harry Valin, Gunnar Wesström och Ville Karlsson.

Följande personer har fungerat som ordföranden sedan 1976.
Felix Ankarman 1976 – 1983
Gerth Asplund 1983 – 1992
Åke Bjärkelöv 1992 – 2004
Gunnar Flodén 2005 – 2006
Gerth Asplund 2006 – 2009
Jerry Dåversjö 2009 –

Antal medlemmar, utveckling av medlemsantalet.
1976 25 medlemmar
1979 102 medlemmar
2006 430 medlemmar

2014 393 medlemmar

2016 385 medlemmar

Den första medlemsmatrikeln sammanställdes och gavs ut 1979. Under åren har ett  antal matriklar utgivits den senaste med en genomgripande uppdatering har under våren 2006 givits ut

Medlemskap i MHR, Motorhistoriska Riksföreningen

Den 8 februari 1977 ansöker klubben om medlemskap i MHR (i dag MHRF,  Motorhistoriska Riksförbundet) efter en tids prövning antogs  Upplands Fordonshistoriker som medlem i MHR 15 september, 1979 vilket medförde att klubben kunde erbjuda medlemmarna en skräddarsydd veteranfordonsförsäkring.  Den första tekniska kommittén bestod av Felix Ankarman, Gunnar Eriksson, Lennart  Johansson. På senare tid har Felix Ankarman ersatts av Gunnar Ahl och Bo Hagman.

Klubblokaler

Klubblokal har under åren varierat. Första medlemsmötet hölls i Sunnerstaskolan. Vid möten, styrelsesammanträden träffades styrelsen hemma hos styrelsemedlemmar. Styrelsearbeten utfördes i regel hos Kurt Andersson på Karlsrogatan i Uppsala. En  kopieringsmaskin införskaffades 1981 för att underlätta medlemsinformationen m.m. 1990 hyrdes den första egna klubblokalen på Lindsbergsgatan 9 där klubbens första ”öppet hus” aktivitet hölls. 1993 den 15 november flyttade vi klubblokalen till Ekebybruk och 10 december 1996 gick nästa flytt till Håga by och nuvarande klubblokal med förrådsutrymmen.

Signalhornet var namnet på klubbtidningen vi tidigare använde för medlemsinformation och kalendarium för klubbens aktiviteter. I dag utförs medlemsinformationen via brev 3 – 4 gånger per år och på vår hemsida på Internet.

Något om klubbens verksamheter och evenemang.

Upplandsrundan är ett veteranrally anordnat av medlemmar som numera äger rum i början av juni månad varje år. En kul tävling med många kluriga frågor blandat med praktiska fordonsövningar. Den första Upplandsrundan anordnades 6 augusti 1977 med start i Rimbo. Den tionde rundan arrangerades 10 maj 1986 med start i Gamla Uppsala. Tjugofemte Upplandsrundan 1996 gick av stapeln i Österbybruk och på vägarna runt Österby. Årets och den trettionde Upplandsrundan startade vid Björkparken i Film och gick på små fina vägar via Valö, Gimo, Alunda och åter till Björkparken i Film.

Tobbes utflykt är ett annat återkommande evenemang vilket hade sin början 10 juli 1977 och därefter årligen har hållits och genomförts under ledning av Torbjörn Forsman från Östhammar. Varje utflykt har ett haft ett hemligt mål vilka genom åren varierat och medfört ett antal kulturella inslag från Roslagens trevliga vägar och natur.

Någon gång per år brukar även kvällsutflykter arrangeras och då med målet till någon medlems garage för att beskåda dennes motorfordon och samlingar.

Nybilsrally (dagligbilrally) en rallytävling där man deltar med vanliga bruksbilar och inte några veteranfordon. Brukar anordnas i någon av höstmånaderna när veteranfordonen som regel ställts undan för säsongen. Aktiviteten har funnits med i verksamhetskalendern sedan 1988. En oskriven regel har varit att den som placerar sig bäst i denna tävling får nöjet att arrangera kommande års Dagligbilrally!

Landskapsträffar. Mellan klubbarna i Uppland, Dalarna, Gästrikland och Västmanland har tidigare ägt rum. Den första träffen skedde 6 augusti 1977 i Tärnsjö och hölls på olika platser under 7 år. Den sista träffen hölls i Västmanland.

Klubben har medverkat och arrangerat veteranfordonsutställning 10 – 12 maj 1985 och Bilisten 100 år 8 juni 1986 samt arrangemanget Motorhistoriska dagen 11 juni 2005.

Några återkommande utflyktsmål har under åren varit t.ex. Edeby gård i Rasbo och Focksta Kvarn mellan Ölsta och Ramsta. Även utfärder med gamla motorcyklar har under åren genomförts till ett flertal utflyktsmål samt medlemmars hobbylokaler/garage.

Utflykter och besök har gjorts till bland annat Gävle AHK – Järnvägsmuseet, Sivanium – Scania Södertälje, Motala Motormuseum, Husqvarna Fabrik och Museum, Sparreholm, Norberg, Pytagoras i Norrtälje, Wasamuseet. Ytterligare utflyktsmål under åren har varit Köping, Säters Bilmuseum och Radio, Arlanda rundtur på flygplatsen, Uppsala Energi anläggning, Gamla Bion och Snickerimuseet i Örsundsbro.

Några medlemmar med sina gamla fordon för TV4 film deltagit dels vid Kvarngården i Knivsta samt vid Universitet i Uppsala.

Klubbens marknad Uppsala Marknaden.

Hölls första gången 7 oktober 1978 på gårdsplanen vid Vårdsätra gård söder om Uppsala. 93 säljare ställde ut och sålde prylar för gamla motorfordon. Det har blivit en årlig veteranfordonsmarknad som hålls årligen. Från 24 september 1983 blev av utrymmesskäl Polacksbacken vid S1 och f.d. I8 marknadsplatsen. Den 31 augusti 1991 flyttas marknaden till Rörkens motorstadion utanför Uppsala.  Skälet till ny marknadsplats denna gång är att marken skall bebyggas. Populariteten och besöksfrekvensen ökar år för år. Man kommer i buss även från vårt östra
grannland, Finland. Från 13 september 2003 är marknadsplatsen Ekebyboda skjutfält, 7 km nordväst om Uppsala. 2005 deltog ungefär 320 säljare.

Klubbmarknad.

Intern marknadsdag för klubbmedlemmar har hållits och hålls som regel i maj månad. Platsen har genom åren varierat från Vårdsätra gård till vårt tidigare förråd i Broby och till dags datum är platsen skolgården vid Hågaby alldeles intill klubbens egen klubblokal.

Klubbens bibliotek.

Under åren har klubben samlat på sig ett ordentligt referensbibliotek med teknisk litteratur, handböcker, reparationsanvisningar samt fotodokumentation, videofilmer  m.m.

Materialet förvaras i klubblokalen och finns tillgängligt för medlemmarna att studera. Vid öppethus aktiviteter brukar många medlemmar och besökare ivrigt bläddra, läsa och ta del av innehållet i klubbens bibliotek. Med tiden har även en hel del tekniska hjälpmedel inköpts till klubben och klubblokalen för att kunna bedriva rationell medlemsinformation, produktion av enklare skrifter, anslag och information. Klubben har egen hemsida på Internet för  information till allmänhet och medlemmar samt e-postadresser till  styrelsefunktionärer. Adressen till hemsidan är; www.upplandsfordonshistoriker.se

Utöver klubblokalen och därtill hörande förrådsutrymmen för marknadsmaterial förfogar klubben även en f.d. manskapsvagn som utnyttjas i samband med  arrangemang av Uppsala Marknad bland annat.

Klubben har även som service till medlemmarna försäljning av märken, dekaler,  nålmärken m.m.

Läs hela historiken som .pdf här