Utskick december

Medlemsavgift för FÖR 2024 Dags att betala medlemsavgiften för 2024. Den ska vara betald senast 14 februari 2024. Inbetalning ska ske på klubbens bankgiro nr 580-6906. Medlemsavgiften är 300 kr och 50 kr per tillkommande familjemedlem. (Glöm inte att skriva ditt/ert...

Utskick Augusti 2023

Nu är det dags att ha öppet hus i våra nya lokaler i Läby-Öterby 26 Augusti kl 11.00-15.00. Läs hela Utskicket  här  

Utskick Maj Juni 2023

I år kommer vi att genomföra marknaden på Ekebyboda. Det blir lördagen den 9 september. Polismyndighetens tillstånd är klart. Funktionärsblankett bifogas detta utskick, fyll i och återsänd snarast dock senast 10 augusti 2023. Adress/mailadress finns på baksidan av...

Information inför årsmötet 2023

Lasse Söderqvist från MHRF kommer att på årsmötet att delge er information om försäkringarna som kan tecknas genom MHRF. Klubben saknar från slutet av 2022 fordonsinspektörer och försäkringssamordnare. Den som vill ha ett fordon besiktigat måste vända sig annan klubb...