Styrelse

Styrelse

Ordförande
Jerry Dåversjö
018-410 67 48
070-254 71 09
ordforande@upplandsfordonshistoriker.se

Vice ordförande
Anders Törner
018-37 41 24
076-837 41 24
anders.torner@privat.utfors.se

Sekreterare
Gunnar Wiksten
070-398 56 26
mail@upplandsfordonshistoriker.se

Kassör
Bo Aspman
Tel. 076-321 40 63
mail@upplandsfordonshistoriker.se

Övriga ledamöter
Lennart Johansson
018-38 80 01
070-630 17 30
lennart.ford@telia.com

Lars-Åke Larsson
0224-613 08
070-497 63 53
cubo.larsson@gmail.com

Suppleanter

Bertil Björkman

Lars-Erik Johansson
Tel 018-38 81 25

Stig Larsson

Övriga klubbfunktionärer
Klubbmästare

Björn Norrblom

Ulf Rydberg

Materielförvaltare
Ove Larsson
018-37 52 02
070-662 77 11

Materielförvalt.bitr.
Sören Palm
018-35 06 31
070-334 12 78

Revisorer
Roine Lind
018-34 93 93
073-334 93 93
lind.roine@telia.com

Webmaster

Carola Pettersson
070-624 86 99
carolapettersson.se@gmail.com

Redaktionskommitté

Leif Carlsson