Styrelse

Styrelse

Ordförande
Jerry Dåversjö
018-410 67 48
070-254 71 09
ordforande@upplandsfordonshistoriker.se

Vice ordförande
Anders Törner
018-37 41 24
076-837 41 24
anders.torner@privat.utfors.se

Kassör
Bo Aspman
Tel. 070-558 58 53
mail@upplandsfordonshistoriker.se

 

Ledamot
Lennart Johansson
018-38 80 01
070-630 17 30
lennart.ford@telia.com

Ledamot
Lars-Åke Larsson
0224-613 08
070-497 63 53
cubo.larsson@gmail.com

Suppleant
L.E. Johansson
Tel 018-38 81 25

Suppleant
Klubbmästare
Stig Bernström
018-51 00 75
070 -890 26 56

Övriga funktionärer

Klubbmästarbiträde
Klubbmästarbiträde

Materielförvaltare
Ove Larsson
018-37 52 02
070-662 77 11

Materielförvalt.bitr.
Sören Palm
018-35 06 31
070-334 12 78

Materielförvalt.bitr.
Revisor
Roine Lind
018-34 93 93
073-334 93 93
lind.roine@telia.com

Revisor
Torbjörn Stål
018-38 10 60
070-689 31 40
torbjorn.stal@telia.com

Revisorssuppleant
Leif Karlsson
Karholmsbruk

 

Webmaster
Carola Pettersson
016-13 20 45
070-248 86 99
carolapettersson.se@gmail.com