Vi behöver mer hjälp på marknaden. Vi har fått in en del anmälningar från de som kan vara funktionärer men behöver ett flertal till.
Klubben är mycket beroende av er hjälp på marknaden.
Det ekonomiska utfallet som blir efter marknaden gör att vi kan hålla klubbens verksamhet igång.
Årets förberedelser börjar redan kl 12.00 torsdagen 8 september med preliminär sluttid ca 17.00. Förberedelserna fortsätter på fredagen från kl 09.00 fram till ca 15.00. Därefter insläpp för försäljare fram till 20.00. Vi behöver funktionärer för att ta emot säljare fram 20.00.
På lördagen öppnar vi kl 06.00 och håller på till ca 17.00. På morgonen behövs det ganska många funktionärer mellan kl 06-ca 09. Detta för att kunna hänvisa säljarna rätt. Efter 09 behövs normalt sett inte så många funktionärer. Några behövs under hela dagen men det kan skötas genom att man arbetar i 2 timmars skift och har mellan skiften möjlighet att själv gå runt på marknaden.
Vi är mycket tacksamma för all den hjälp vi kan få även om det rör sig om enstaka timmar under dagarna.
Under dessa dagar bjuder klubben på lunch och fika.
Du som kan och vill hjälpa till men som inte anmält dig ännu ring snarast till Peter Sundberg på 073-3974142