Dags att betala medlemsavgiften för 2023. Den ska vara betald senast 10 februari 2023. Inbetalning ska ske på klubbens bankgiro nr 580-6906. Medlemsavgiften är 250 kr och 50 kr per tillkommande familjemedlem.
(Glöm inte att skriva ditt/ert namn eller medlemsnummer som avsändare så vi vet vem som betalat).
Klubben kommer inte att skicka ut inbetalningskort.

Läs mer i utskicket för januari 2023