Vi har ett fåtal personer som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2022. Detta blir en sista påminnelse.
Inbetalning ska ske på klubbens bankgiro nr 580-6906.
De som inte har betalat senast den 1 april 2022 kommer att styrkas som medlem i klubben
och i MAWIK-systemet.
Om du har en MHRF-försäkring och inte har betalat medlemsavgiften senast 1 april 2022
upphör din försäkring att gälla.

Läs hela utskicket här