I år kommer vi att genomföra marknaden på Ekebyboda. Det blir lördagen den 9 september. Polismyndighetens tillstånd är klart.

Funktionärsblankett bifogas detta utskick, fyll i och återsänd snarast dock senast 10 augusti 2023. Adress/mailadress finns på baksidan av blanketten. Funktionärsblankett

Här hittar du en MHRF-broschyr med forsäkringens prislista