Lasse Söderqvist från MHRF kommer att på årsmötet att delge er information
om försäkringarna som kan tecknas genom MHRF.
Klubben saknar från slutet av 2022 fordonsinspektörer och
försäkringssamordnare. Den som vill ha ett fordon besiktigat måste vända sig
annan klubb i närområdet/Uppland som är ansluten till MHRF.
Lasse har på förslag att han från Hälsinglands Fordonshistoriker kan vara
klubbens samordnare.