Förberedelserna börjar redan kl 12.00 torsdagen 8 september med preliminär sluttid ca 17.00.
Förberedelserna fortsätter på fredagen från kl 09.00 fram till ca 15.00. Därefter insläpp för
försäljare fram till 20.00. Vi behöver funktionärer för att ta emot säljare fram 20.00.
På lördagen öppnar vi kl 06.00 och håller på till ca 17.00

Som ni förstår behöver vi ett 40-tal funktionärer under dessa dagar.
Alla kanske inte kan alla dagar, men vi ser gärna att ni om möjligt kan ställa upp någon tid
under dessa dagar.
Vi kommer under JUNI skicka ut kallelse med möjlighet att själva fylla i tider och dagar
som ni kan arbeta som funktionär. Funktionärsblankett bifogas detta utskick (som ligger under ”Utskick”), fyll i och återsänd snarast dock senast 10 augusti 2022. Adress/mailadress finns på sidan 2 i dokumentet.