Styrelsen har beslutat att årsmötet ska genomföras via så kallad poströstning. Med utskicket i mars fick ni alla handlingar som årsmötet innehåller såsom budgetutfall, verksamhetsberättelse, dagordning årsmöte med val av olika poster/styrelseuppdrag, revisionsberättelse.

Läs mer i Utskick för april 2021