Utskick december

Medlemsavgift för FÖR 2024 Dags att betala medlemsavgiften för 2024. Den ska vara betald senast 14 februari 2024. Inbetalning ska ske på klubbens bankgiro nr 580-6906. Medlemsavgiften är 300 kr och 50 kr per tillkommande familjemedlem. (Glöm inte att skriva ditt/ert...