Medlemsavgift för 2023

Dags att betala medlemsavgiften för 2023. Den ska vara betald senast 10 februari 2023. Inbetalning ska ske på klubbens bankgiro nr 580-6906. Medlemsavgiften är 250 kr och 50 kr per tillkommande familjemedlem. (Glöm inte att skriva ditt/ert namn eller medlemsnummer som...

MARKNAD PÅ EKEBYBODA 2022

Vi behöver mer hjälp på marknaden. Vi har fått in en del anmälningar från de som kan vara funktionärer men behöver ett flertal till. Klubben är mycket beroende av er hjälp på marknaden. Det ekonomiska utfallet som blir efter marknaden gör att vi kan hålla klubbens...

Ny marknadsvagn

Ett gäng medlemmar som byggde om våran marknadsvagn till ett bättre förråd, hemma hos Kjell Pettersson Läby. Se bilderna här.