14sep2024

From 8.00 am until 5.00 pm

Ekebyboda

Förberedelserna börjar redan kl 12.00 torsdagen 7 september med preliminär sluttid ca 17.00. Förberedelserna fortsätter på fredagen från kl 09.00 fram till ca 15.00. Därefter insläpp för försäljare fram till 20.00. Vi behöver funktionärer för att ta emot säljare fram 20.00.
På lördagen öppnar vi kl 06.00 och håller på till ca 17.00
Som ni förstår behöver vi ett 40-tal funktionärer under dessa dagar.
Alla kanske inte kan alla dagar, men vi ser gärna att ni om möjligt kan ställa upp någon tid under dessa dagar.
Funktionärsblankett bifogas detta utskick, fyll i och återsänd snarast dock senast 10 augusti 2024. Adress/mailadress finns på baksidan av blanketten.

Anmälningsblankett - pdf

Anmälningsblankett - Word