MEDLEMSAVGIFT FÖR 2022
Dags att betala medlemsavgiften för 2022. Den ska vara betald senast 10 februari 2022. Inbetalning ska ske på klubbens bankgiro nr 580-6906. Medlemsavgiften är 250 kr och 50 kr per familjemedlem. (Glöm inte att skriva ditt/ert namn eller medlemsnummer som avsändare så vi vet vem som betalat).
Klubben kommer inte att skicka ut inbetalningskort.

Utskick