Påminnelse

Dags att betala medlemsavgiften för 2022. Den ska vara betald senast 10 februari 2022.


ÅRSMÖTE 2022


Styrelsen planerar att genomföra årsmötet den 8 Februari 2022 kl. 18.00 i Vaksala
kyrkocenter om inte Coronapandemin fortsätter och sätter ”käppar hjulen”.