De flesta har redan betalat medlemsavgiften för 2020. Om du/ni känner på er att ni inte betalat vänligen betala då in medlemsavgiften för 2020.
Det kostar som vanligt 200 kr för medlem och 50 kr extra per familjemedlem. Inbetalningen skulle varit gjord innan årsmötet i februari 2020. Bankgiro 580-6906. (Glöm inte att skriva ditt namn eller medlemsnummer som avsändare så vi vet vem som betalat).
Klubben skickar inte ut inbetalningskort.
Klubben ser gärna att antalet familjemedlemmar ökar.
De som inte betalat senast den 12 mars 2020 kommer att tas bort ur medlemsregistret och har personen försäkring via MHRF kommer den att upphöra.